امروز:سه شنبه ,۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Yii2 / yii2 add button to gridviwe

yii2 add button to gridviwe

yii2 add button to gridviwe

 

 

برای افزودن دکمه ی جدید در Gridview ابتدا باید در template نمایش دکمه ها , دکمه ی دلخواه را اضافه کنید ,

سپس تنظیمات مربوط به دکمه را انجام دهیدبه این صورت که :

 

 <?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'filterModel' => $searchModel,
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
.........
     [
	'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
	'header'=>'Action', 
	'headerOptions' => ['width' => '80'],
	'template' => '{view} {update} {delete}{link}',
],
   ],
 ]); ?>

در کد بالا ما در کلاس ActionColumn
در قسمت template
دکمه ی link را تعریف کردیم
در مرحله ی بعد باید تنظیمات را اعمال نماییم

 <?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'filterModel' => $searchModel,
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
.........
     [
	'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
	'template' => '{view} {update} {delete} {link}',
	'buttons' => [
		'update' => function ($url,$model) {
			return Html::a(
				'<span class="glyphicon glyphicon-user"></span>', 
				$url);
		},
		'link' => function ($url,$model,$key) {
				return Html::a('Action', $url);
		},
	],
],
   ],
 ]); 
?>

با تنظیمات بالا پس از کلیک کردن بر روی کلمه ی link در ستون دکمه ها به آدرس controller/link/id/2 می رود

 

yii2 add button to gridviwe

Check Also

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument برای حل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *