امروز:دوشنبه ,۱۳۹۸/۰۹/۲۵
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Yii2 / URL in yii2 gridview

URL in yii2 gridview

برنامه نویسی php
برای نمایش لینک در gridview :

GridView::widget([
 'dataProvider' => $dataProvider,
 'filterModel' => $searchModel,
 'columns' => [
  ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
  [
      'label'=>'bla',
      'format' => 'raw',
    'value'=>function ($data) {
      return Html::url('site/index');
    },
  ],
  ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
],
]);

Check Also

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument برای حل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *