خطای Bad Request400 هنگام آپلود با استفاده از UploadedFile

خطای Bad Request (#400) هنگام آپلود با استفاده از UploadedFile امروز برای یکی از پروژه ها قسمت آپلود قرار دادم (کاری که برای چندی پروژه انجام داده ام ) همانطور که میدونید برای آپلود باید از yii\web\UploadedFile استفاده کنید. خلاصه ارسال و آپلود تصویر به خوبی انجام میشد اما در آپلود فایل pdf مشکل داشت…Continue reading خطای Bad Request400 هنگام آپلود با استفاده از UploadedFile

آپلود چندین فایل در Yii2

برای آپلود چندین فایل مثل آپلود فایل تکی اقداماتمونو انجام می دیم. البته با مختصری تغییرات ابتدا در فورم امکان آپلود تصویر را فراهم میکنیم: با استفاده از کد بالا امکان آپلود چندین تصویر را فراهم کردیم. در مدل نیز باید تنظیمات مربوطه را مشخص کنیم. در قسمت همونطور که مشخصه می توانیم نوع فایلی…Continue reading آپلود چندین فایل در Yii2

آپلود فایل در Yii2

برای آپلود فایل به صورت زیر عمل می کنیم. ابتدا مدل: ستونی که من در دیتابیس برای ذخیره تصویر در نظر گرفته ام picture می باشد . سپس فورم برای قرار دادن امکان انتخاب تصویر: برای امکان انتخاب تصویر و آپلود آن می بایست فورم خود را به این قابلیت مجهز کینم. و در نهایت…Continue reading آپلود فایل در Yii2