سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت سوم)

سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت سوم)   مرحله ی آخر RBAC استفاده از آن در پروژه می باشد برای بررسی سطوح دسترسی برای اکشن ها در کنترلر به صورت مجوز ها را بررسی می کنیم   سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت سوم)   می توانیم مشخص کنیم هر اکشن نیاز به چه مجوزی…Continue reading سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت سوم)

سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت دوم)

خوب در قسمت قبل بخش اصلی RBAC را آموزش دادیم . ما دو نقش به نام نویسنده و مدیر ایجاد کردیم کهنویسنده امکان ثبت نوشته رو داشت و مدیر علاوه بر دسترسی به کارهای نویسنده می توانست نوشته را ویرایش نیز بکند. سوالی که این جا پیش می آید این است که نویسنده چگونه بتواند…Continue reading سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت دوم)

سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت اول)

یکی از راه های مدیریت سطح دسترسی در کاربران استفاده از RBAC می باشد RBAC مخفف Role Based Access Control هست . برای فعال سازی RBAC در Yii2 باید مراحل زیر را انجام دهیم : ابتدا باید کد زیر را در تنظیمات پروژه اعمال کنیم: توجه داشته باشین اگر از basic استفاده میکنین باید در…Continue reading سطح دسترسی RBAC در Yii2 (قسمت اول)