لطفا گوسفند نباشید ۲

لطفا گوسفند نباشید مجموعه جملات انگیزشی یا غیر انگیزشی ای هست که من از کتاب ، وبگردی ، دوست ، دشمن و … دریافت کردم . برخی منابع : http://cylog.ir/ http://dimaht.com/ http://shahinkalantari.com http://www.shabanali.com/ http://blog.madani.pro/     لطفا گوسفند نباشید   اهدافی را برای خودت بنویس که زندگی ات را دگرگون کند. روزهایی که از خودت…Continue reading لطفا گوسفند نباشید ۲