controller,action,yii2,goyii.ir

کار با کنترلر و اکشن در yii2(قسمت دوم)

بحثی که امروز آموزش میدیم
AccessControl هست که یک اکشن برای فیلتر کردن می باشد.
این اکشن وظیفه ی چک کردن دسترسی ها هنگام درخواست یک اکشن را بر اساس IP یا نقش های کاربر را بر عهده دارد.
که با دو گزینه ی allow برای اجازه دادن و deny برای عدم اجازه مدیریت می شوند.
برای تعریف AccessControl باید اونو درمتد behaviors() در کنترلر استفاده کرد.

برای مثال مثال زیر دسترسی به اکشن های create , update را برای کاربرانی که وارد سایت شده اند ( @ ) اجازه داده است ,
اما برای سایر کاربران غیر فعال کرده است .

public function behaviors()
{
  return [
    'access' => [
      'class' => \yii\filters\AccessControl::className(),
      'only' => ['create', 'update'],
      'rules' => [
        // deny all POST requests
        [
          'allow' => false,
          'verbs' => ['POST']
        ],
        // allow authenticated users
        [
          'allow' => true,
          'roles' => ['@'],
        ],
        // everything else is denied
      ],
    ],
  ];
}

با استفاده از actions می توانید مشخص کنید که نحوه ی درخواست هر اکشن به چه شکل باشد .
برای مثال

public function behaviors()
{
  return [
    'verbs' => [
      'class' => \yii\filters\VerbFilter::className(),
      'actions' => [
        'index' => ['get'],
        'view'  => ['get'],
        'create' => ['get', 'post'],
        'update' => ['get', 'put', 'post'],
        'delete' => ['post', 'delete'],
      ],
    ],
  ];
}

با کد بالا ما مشخص کردیم که هر اکشن با چه درخواستی قابل دسترسی می باشد
مثلا اکشن index فقط با درخواست get قابل دسترسی می باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *