لطفا گوسفند نباشید ۲

لطفا گوسفند نباشید مجموعه جملات انگیزشی یا غیر انگیزشی ای هست که من از کتاب ، وبگردی ، دوست ، دشمن و … دریافت کردم .

برخی منابع :

http://cylog.ir/

http://dimaht.com/

http://shahinkalantari.com

http://www.shabanali.com/

http://blog.madani.pro/

 

 

لطفا گوسفند نباشید

 

 1. اهدافی را برای خودت بنویس که زندگی ات را دگرگون کند.
 2. روزهایی که از خودت راضی نیستی ، فقط یک چاره داری: آنقدر بدوی که از خودت راضی شوی.
 3. بسیاری از بهترین رویدادهای زندگی ما  با تغییر نزدیک ترین اطرافیانمان اتفاق می افتد.
 4. بازندگان در دنیای اینترنت فقطمصرف کننده اند ، برندگان دست به تولید محتوا و نشر محتوا می زنند.
 5. اوضاع خوب است ، چون همه فکر می کنند اوضاع بد است.
 6. مطالعه بهترین پادزهر برای درجازدن است.
 7. نمی خوانی ، نمی دوی ، ناگهان می بینی هیولای روزمرگی تو را بلعیده است .
 8. آرامش ذهنی از زمانی آغاز می شود که اولویت هایت را بشناسی.
 9. در لحظه ای که باید جدی ترین فکرهای زندگی ات را بکنی  ، به موبایل پناه می بری.
 10. هرچه بیشتر  برای تحقق رویاهایت تلاش کنی ، تجربه عمیق تری از لحظه حال داری و کمتر از مرگ می ترسی.
 11. از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن ، نگار دنیا لبخندت را تغییر دهد .
 12. هرجا که هستی اندکی به زیبایی آنجا اضافه کن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *