صفرتا صد پروژه فریم ورک لاراول laravel

صفرتا صد پروژه فریم ورک لاراول laravel

 1. نصب و راه اندازی فریم ورک لاراول
 2. تنظیمات پروژه در فریم ورک لاراول Laravel
 3. دیتابیس و تنظیمات آن در فریم ورک لاراول laravel
 4. blade template
  1. کار با قالب layout در لاراول
  2. نمایش دیتا در لاراول
  3. components و slot در لاراول
  4. blade template  در laravel
  5. دستورات-blade-template-در-لاراول
 5. نمایش دیتا در view  با استفاده از controller
 6. آشنایی با MVC در laravel
 7. ایجاد کراد در لاراول
 8. صفر تا صد احراز هویت authentication در لاراول
 9. دستورات artisan در laravel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *