دست در دست هم دهیم به مهر

سه نفر

صبح ساعت ۷ منتظر تاکسی بودم برای رفتن به سر کار.
پس از چند دقیقه سواری ای من و آقایی که اونم منتظر تاکسی بود رو سوار کرد.
چند دقیقه بعد زمانی که اون آقامی خواست پیاده بشه و کرایه را حساب کنه
راننده که خیلی مودب بود ازش پرسید ماشین (خودرو) داری؟ که گفتن بله و چطور؟
راننده گفت که نمی خواد هزینه ای پرداخت کنی ، مسیر من با مسیر شما یکی بود و شمارو سوار کردم .
بجاش هر زمان که از ماشینت استفاده کردی سه نفر هم مسیر خودت را سوار کن.

چند متر جلوتر یه آقای دیگه ای سوار شد و راننده همین سوال رو ازش پرسید (خودرو داری؟).
جالب بود واسم که اون مسافر جدید این داستان رو میدونست و گفت که ۲ نفر را سوار کردم با این سه نفر من ۴ نفر بدهکارم 😀

تصور کنین که چه صبح پر انرژی ای رو شروع کردم .

هر کس در حد توانش می تونه خودش و سایرین رو با کوچکترین کارها خوشحال کنه.

دست در دست هم دهیم به مهر میهن خود رو کنیم آباد

1 thought on “سه نفر

  1. مهربانی به همین سادگیه . کاش آدمهای مهربون بیشتر بشن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *