آموزش yiiframework

دریافت ip در Yii

برای دریافت ip کاربر می توانید از کد زیر که از توابع خود فریم ورک Yii هست , استفاده نمایید

Yii::app()->request->getUserHostAddress();

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *