آموزش yiiframework

دریافت کوئری استرینگ در Yii

یکی دیگه از توابع پر کاربرد فریم ورک Yii
دریافت اطلاعات از querystring می باشد .
برای مثال شما آدرس زیر را دارا می باشد

$this->createUrl('user/view',array('id'=>12));
برای دریافت مقدار id در آدرس 
می توانید از کد  های زیر استفاده نمایید .
Yii::app()->request->getParam('id')

و

CHttpRequest::getParam('id');

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *