با کسی ازدواج کنید که

با کسی ازدواج کنید که

با کسی ازدواج کنید که : عاشقش باشید.
با کسی ازدواج کنید که : حداقل ۵ بار باهاش به یک پارک رفته باشید
و بازم دوس داشته باشین به همون پارک برید و تکراری نباشه واستون.

با کسی ازدواج کنید که :

بتونید باهاش ساعت ها پیاده روی کنید بدون این که گذر زمان رو متوجه بشید.

بدون اینکه خسته بشید

با کسی ازدواج کنید که :  بتونید از میدان انقلاب تا میدان آزادی توی بارون پیاده برید.

با کسی ازدواج کنید که : با دیدن چهرش لذت ببرید.

با کسی ازدواج کنید که : تا دیدینش تمام سلول های بدنتون به جنب و جوش بیفتن.

با کسی ازدواج کنید که :

هر زمان که بهش فکر میکنید کلی خاطره توی ذهنتون مجسم بشه .

 

با کسی ازدواج کنید که : هر شب خوابش رو ببینید  و بهترین حس رو تجربه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *