امروز:دوشنبه ,۱۳۹۸/۰۶/۲۵
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Yii2 / ایجاد pagination شخصی در Yii2

ایجاد pagination شخصی در Yii2

برای ایجاد صفحه بندی (pagination ) شخصی خود به صورت زیر می توانید عمل کنید:
ابتدا در controller

function actionIndex()
{
  $query = User::find()->where(['status' => 1]);
  $countQuery = clone $query;
  $pages = new Pagination(['totalCount' => $countQuery->count()]);
  $models = $query->offset($pages->offset)
    ->limit($pages->limit)
    ->all();
  return $this->render('index', [
     'models' => $models,
     'pages' => $pages,
  ]);
}

در ویو

foreach ($models as $model) {
  // display $model here
}
// display pagination
echo LinkPager::widget([
  'pagination' => $pages,
]);

Check Also

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument برای حل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *