آموزش ساخت widget در لاراول

آموزش ساخت widget در لاراول

 

با استفاده از ویجت شما  میتوانید یک قسمت از سایت مثلا اسلایدر را یکبار بنویسید و بر اساس نیاز هر جایی  از پروژه آن را فراخوانی و استفاده نمایید.

 

برای ساخت ویجت در لاراول راه های مختلفی وجود دارد .

 

در اینجا ما با استفاده از arrilot/laravel-widgets نحوه ی آموزش ایجاد ویجت در لاراول را آموزش می دهیم .

 

آموزش ساخت widget در لاراول

 

ابتدا به وسیله کامپوزر کلاسlaravel-widgets  را دریافت می کنیم :


composer require arrilot/laravel-widgets

یا از طریق لینک آن را دانلود ، clone کنید.اینجا

در قسمت بعدی باید در providers  تنظیمات app.php  کد زیر را قرار دهید

<!--  config/app.php -->

'providers' => [
  ...
  Arrilot\Widgets\ServiceProvider::class,
],

 

در مرحله ی بعد آموزش ساخت ویجت

باید aliases نیز مشخصات ماژول را ثبت کنید

<!--  config/app.php -->
'aliases' => [
  ...
  'Widget'    => Arrilot\Widgets\Facade::class,
  'AsyncWidget' => Arrilot\Widgets\AsyncFacade::class,
],

خوب تنظیمات مربوط به ساخت ویجت به پایان رسید

اکنون نحوه ی استفاده و ساخت :

نحوه ی ساخت

با استفاده از دستور

php artisan make:widget GoyiiWidget

ویجت ما ساخته می شود
با دستور بالا یک فولدر در مسیر app/ ایحاد می شود به نام Widgets
که فایل GoyiiWidget.php در آن قرار دارد که کلاس ویجت ایجاد شده ی ما است

namespace App\Widgets;

use Arrilot\Widgets\AbstractWidget;

class GoyiiWidget extends AbstractWidget
{
  /**
   * The configuration array.
   *
   * @var array
   */
  protected $config = [

  ];

  /**
   * Treat this method as a controller action.
   * Return view() or other content to display.
   */
  public function run()
  {
    //

    return view('widgets.goyii_widget', [
    
    ]);
  }
}

همچنین فولدری در مسیر resources/views با نام widgets ایجاد می شود که فایل ویوی ماژول ما با نام goyii_widget.php قرار دارد
که خالی می باشد و می توان با محتوای دلخواه آن را پر کرد

<?php echo "create widget with Goyii.ir "?>

در آخر برای صدا زدن ویجت به روش های زیر می توان عمل کرد

@widget('goyiiWidget')

{{ Widget::run('goyiiWidget') }}

{{ Widget::goyiiWidget() }}

آموزش ساخت widget در لاراول 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *